De Kuip

Wat is onze missie?

Onze missie: “De Stichting Vrienden van de Kuip heeft ten doel het behouden, ontwikkelen en exploiteren van De Kuip als state-of-the-art voetbalstadion voor Feyenoord zolang er geen nieuw stadion is”.

In een tijd waarin door Feyenoord, Stadion Feijenoord en de gemeente Rotterdam alleen gekeken wordt naar de ontwikkeling van een nieuw stadion voor onze club, vinden wij het belangrijk om juist het potentieel en de voordelen van De Kuip duidelijk te maken.

Het stadion en de onmiddellijke omgeving hebben meer dan voldoende mogelijkheden om gemoderniseerd te worden. Het moderniseren van De Kuip is in veel opzichten gunstiger ten opzichte van nieuwbouw.

Het levert Feyenoord een hoger en concurrerend spelersbudget omdat het goedkoper is om te bouwen met gelijkwaardige capaciteit, voorzieningen en opbrengsten.

De bereikbaarheid is eenvoudiger op te lossen met minder impact voor Rotterdam en de directe omgeving. Daarnaast is modernisering een stuk duurzamer.

Dit allemaal met respect voor het monumentale karakter en historie van het bestaande stadion.

Het is onze stellige overtuiging dat een plan voor een toekomstig stadion moet beginnen bij wat je al hebt: onze unieke Kuip.

Wat zijn onze activiteiten?

Als Stichting Vrienden van de Kuip doen we het volgende:

 • Inhoudelijk gesprekspartner voor de Feyenoord-familie en voor het toekomstige stadion van Feyenoord en De Kuip. Dit doen we door in te spreken bij bijeenkomsten van Feyenoord City, gesprekken met de beleidsmakers, overleg met de supportersvereniging en aandeelhouders van het stadion
 • Actieve deelname aan het politieke en publieke debat over het toekomstige stadion van Feyenoord en De Kuip. Met vele partijen hebben we frequent contact
 • Het constructief meedenken en ontwikkelen van plannen voor het toekomstige stadion van Feyenoord en De Kuip
 • Het organiseren van activiteiten voor Feyenoord supporters, Rotterdammers en andere belanghebbenden met acties in De Kuip, via onze website, internet, twitter en andere social media
 • Het verzamelen en beschikbaar stellen van relevante informatie over De Kuip via de website.

Naast bovenstaande heeft Stichting Vrienden van de Kuip in samenwerking met investeerders afgelopen zomer meerdere malen een bod gedaan op de stadionaandelen van Sportclub Feyenoord, om bij te kunnen dragen aan een gezonde en succesvolle toekomst voor Feyenoord en de éénwording van de Feyenoord familie.

Wat is onze geschiedenis?

 • De aanzet tot de oprichting van de Stichting Vrienden van de Kuip ligt in het voorjaar van 2018.
 • Het wordt een groep betrokken supporters duidelijk dat de plannen voor het nieuwe stadion aan de Maas financieel voor de voetbalclub geen vooruitgang zal betekenen, integendeel zelfs.
  Er zijn geen garanties voor een verbetering van het spelersbudget voor Feyenoord maar (juist wel diverse risico’s.)
 • Supporterscollectief Stadion op Zuid publiceert met grote regelmaat over de hiaten in de plannen die door Feyenoord City in opdracht van de Stadion NV worden ontwikkeld en gepresenteerd.
 • In deze periode wordt ook duidelijk dat vanuit de Sportclub Feyenoord de meerderheid der aandelen in het stadion onderhands naar de Stadion NV dreigen te worden gesluisd.
 • Als het aan Cees de Bruin, president-commissaris Stadion Feijenoord N.V. en Cees Ultee, commissaris Stadion Feijenoord N.V. én bestuurslid Sportclub Feyenoord ligt, komt hier snel verandering in. De twee stadion-commissarissen willen de aandelen van De Kuip kopen en in een aparte stichting onderbrengen waar zij zelf de bestuurders van zijn. Dit plan is ontwikkeld zonder daarover de voetbalclub (de BVO Feyenoord) in te lichten, laat staan te raadplegen. Profclub Feyenoord dreigt volledig buitenspel te worden gezet als de voorgenomen deal over De Kuip-aandelen van Sportclub Feyenoord doorgaat.
  De publicatie door Stadion op Zuid hierover op 22 augustus 2018 voorkomt deze sluwe aandelendeal.
 • In februari 2019 wordt Stichting Vrienden van de Kuip officieel opgericht.
 • Om te voorkomen dat De Kuip in handen valt van De Bruin en Ultee en daarmee voor eeuwig de zeggenschap over de Kuip uit het publieke domein verdwijnt, besluiten de Vrienden van de Kuip serieus een bod op de aandelen te onderzoeken en uit te brengen.
  Binnen korte tijd wordt een groep investeerders gevonden die garant wil staan voor het uit te brengen bod.
  In het voorjaar 2019 wordt een eerste bod op de aandelen uitgebracht. Op dit  bod wordt door de Sportclub niet ingegaan. Het bestuur van de Sportclub kiest er voor om enkele leden te laten oordelen over de biedingen. Met die leden heeft de Sportclub uiteraard wel uitvoerig overleg. In de publiciteit wordt veel aandacht besteed aan de kwestie en de landelijke en lokale pers schrijft er over.
 • Een half jaar later komt het bestuur van de Sportclub met een nieuw plan voor een zogenaamde afsplitsing van de aandelen. In dit geval zullen wederom Ultee en De Bruin voor het luttele bedrag van € 95.000 de aandelen in eigendom krijgen.
  Deze zullen eigendom worden van Stichting De Kromme Zandweg waarin Ultee en De Bruin als bestuursleden zijn opgenomen.
  Het bod dat de Vrienden van de Kuip uitbrengen van € 10 miljoen is substantieel hoger en gunstiger voor de Sportclub dan het bod van Ultee en De Bruin.
 • In twee bijzondere algemene ledenvergaderingen van de Sportclub in september en oktober 2019 moet worden besloten over de uitgebrachte biedingen. Het bestuur van de Sportclub weigert wederom met de Vrienden van de Kuip in gesprek te gaan over hun bod en laat het inhoudelijk oordeel wederom over aan een door hen benoemde commissie.  Met die leden heeft de Sportclub uiteraard wel uitvoerig overleg. In de publiciteit wordt weer aandacht besteed aan deze kwestie en de landelijke en lokale pers schrijft er over en ook de radio besteed er tijd aan. Het wordt steeds meer mensen duidelijk dat het rommelt in Rotterdam.
 • Vlak voor de 2e beslissende algemene leden vergadering, wordt BVO Feyenoord met hulp van Vrienden van de Kuip geattendeerd op het feit dat de club buitenspel wordt gezet door Stadion Feijenoord NV en Sportclub Feyenoord met de beoogde overgang naar “De Kromme Zandweg”.
  Na crisisoverleg binnen de Feyenoord-familie wordt alsnog besloten dat de BVO, Stadion NV en Sportclub gedrieën eigenaar van de aandelen worden en kunnen beslissingen alleen met unanimiteit genomen worden. Zonder de bieding en de publieke aandacht van Stichting Vrienden van de Kuip was Feyenoord geen baas meer in eigen huis geweest.
 • De Stichting Vrienden van de Kuip gaat zich nu richten op de potentie van stadion De Kuip.
  Er wordt actief deelgenomen aan het politieke en publieke debat, er wordt gepubliceerd en er wordt aandacht gevraagd voor de kansen die de Kuip biedt voor modernisering met respect voor het rijke verleden. Stichting Vrienden van de Kuip denkt actief mee over de toekomstplannen voor De Kuip. Met de oprichting van een Raad van Advies heeft Stichting Vrienden van de Kuip zich weten te versterken in haar slagkracht.
 • Het is de stellige overtuiging van de Stichting Vrienden van de Kuip dat het steeds meer mensen duidelijk wordt dat de Kuip enorme kansen biedt voor een financiële goede toekomst van Feyenoord een concurrerend spelersbudget voor de top van Nederland.

Het bestuur

Kees Lau – voorzitter

Voorzitter Supporters Steunen Feyenoord, seizoenkaarthouder en in De Kuip sinds 1965, Werkzaam als architect in Leiden.

Glenn Gouijn Stook – penningmeester

Seizoenkaarthouder en in De Kuip sinds 1980. Werkzaam als Sales Manager Certification.

Loet van den Berg – secretaris

Secretaris Supporters Steunen Feyenoord, voormalig bestuurslid Feyenoord Supportersvereniging (waaronder voorzitter), voormalig voorzitter Feyenoord Supporters Raad, lid Feyenoord Supporters Raad, vrijwilliger FSV De Feijenoorder, seizoenkaarthouder en in De Kuip sinds 1966.

Voormalig werkzaam geweest bij Koninklijke Marine.

 Raad van Advies:

Paul Groenendijk

Studeerde in 1984 af als architect aan de TU Delft. Sindsdien werkt hij als publicist en onderzoeker. Naast het samenstellen van architectuurgidsen beheert hij www.architectuurgids.nl en is hij betrokken bij Rotterdam Woont en het Platform Wederopbouw Rotterdam. In 2015 verscheen van zijn hand de architectuurgids Rotterdam Architectuur Stad bij NAi010 en seizoenkaarthouder.

Jan Oudenaarden

Rotterdams stadshistoricus, columnist Radio Rijnmond. In 1993 ontving hij de Laurenspenning vanwege ‘zijn verdiensten op historisch en cultureel gebied voor de stad Rotterdam’, in 2007 gevolgd door de Erasmusspeld van de gemeente Rotterdam voor de ‘bevordering van het letterkundige klimaat in de Maasstad’.

Frans Reichardt

Internationaal spreker/trainer op het gebied van klantgerichtheid & klantbeleving, oud-voorzitter Platform voor Klantgericht Ondernemen (PvKO), aandeelhouder Stadion Feyenoord N.V., adviseur FSV De Feijenoorder, columnist en redacteur Hand in Hand, auteur van het boek Feyenoord Forever.

Klik hier om ons beleidsplan te bekijken

De Kuip

Wat is onze missie?

Onze missie: “De Stichting Vrienden van de Kuip heeft ten doel het behouden, ontwikkelen en exploiteren van De Kuip als state-of-the-art voetbalstadion voor Feyenoord zolang er geen nieuw stadion is”.

In een tijd waarin door Feyenoord, Stadion Feijenoord en de gemeente Rotterdam alleen gekeken wordt naar de ontwikkeling van een nieuw stadion voor onze club, vinden wij het belangrijk om juist het potentieel en de voordelen van De Kuip duidelijk te maken.

Het stadion en de onmiddellijke omgeving hebben meer dan voldoende mogelijkheden om gemoderniseerd te worden. Het moderniseren van De Kuip is in veel opzichten gunstiger ten opzichte van nieuwbouw.

Het levert Feyenoord een hoger en concurrerend spelersbudget omdat het goedkoper is om te bouwen met gelijkwaardige capaciteit, voorzieningen en opbrengsten.

De bereikbaarheid is eenvoudiger op te lossen met minder impact voor Rotterdam en de directe omgeving. Daarnaast is modernisering een stuk duurzamer.

Dit allemaal met respect voor het monumentale karakter en historie van het bestaande stadion.

Het is onze stellige overtuiging dat een plan voor een toekomstig stadion moet beginnen bij wat je al hebt: onze unieke Kuip.

Wat zijn onze activiteiten?

Als Stichting Vrienden van de Kuip doen we het volgende:

 • Inhoudelijk gesprekspartner voor de Feyenoord-familie en voor het toekomstige stadion van Feyenoord en De Kuip. Dit doen we door in te spreken bij bijeenkomsten van Feyenoord City, gesprekken met de beleidsmakers, overleg met de supportersvereniging en aandeelhouders van het stadion
 • Actieve deelname aan het politieke en publieke debat over het toekomstige stadion van Feyenoord en De Kuip. Met vele partijen hebben we frequent contact
 • Het constructief meedenken en ontwikkelen van plannen voor het toekomstige stadion van Feyenoord en De Kuip
 • Het organiseren van activiteiten voor Feyenoord supporters, Rotterdammers en andere belanghebbenden met acties in De Kuip, via onze website, internet, twitter en andere social media
 • Het verzamelen en beschikbaar stellen van relevante informatie over De Kuip via de website.

Naast bovenstaande heeft Stichting Vrienden van de Kuip in samenwerking met investeerders afgelopen zomer meerdere malen een bod gedaan op de stadionaandelen van Sportclub Feyenoord, om bij te kunnen dragen aan een gezonde en succesvolle toekomst voor Feyenoord en de éénwording van de Feyenoord familie.

Wat is onze geschiedenis?

 • De aanzet tot de oprichting van de Stichting Vrienden van de Kuip ligt in het voorjaar van 2018.
 • Het wordt een groep betrokken supporters duidelijk dat de plannen voor het nieuwe stadion aan de Maas financieel voor de voetbalclub geen vooruitgang zal betekenen, integendeel zelfs.
  Er zijn geen garanties voor een verbetering van het spelersbudget voor Feyenoord maar (juist wel diverse risico’s.)
 • Supporterscollectief Stadion op Zuid publiceert met grote regelmaat over de hiaten in de plannen die door Feyenoord City in opdracht van de Stadion NV worden ontwikkeld en gepresenteerd.
 • In deze periode wordt ook duidelijk dat vanuit de Sportclub Feyenoord de meerderheid der aandelen in het stadion onderhands naar de Stadion NV dreigen te worden gesluisd.
 • Als het aan Cees de Bruin, president-commissaris Stadion Feijenoord N.V. en Cees Ultee, commissaris Stadion Feijenoord N.V. én bestuurslid Sportclub Feyenoord ligt, komt hier snel verandering in. De twee stadion-commissarissen willen de aandelen van De Kuip kopen en in een aparte stichting onderbrengen waar zij zelf de bestuurders van zijn. Dit plan is ontwikkeld zonder daarover de voetbalclub (de BVO Feyenoord) in te lichten, laat staan te raadplegen. Profclub Feyenoord dreigt volledig buitenspel te worden gezet als de voorgenomen deal over De Kuip-aandelen van Sportclub Feyenoord doorgaat.
  De publicatie door Stadion op Zuid hierover op 22 augustus 2018 voorkomt deze sluwe aandelendeal.
 • In februari 2019 wordt Stichting Vrienden van de Kuip officieel opgericht.
 • Om te voorkomen dat De Kuip in handen valt van De Bruin en Ultee en daarmee voor eeuwig de zeggenschap over de Kuip uit het publieke domein verdwijnt, besluiten de Vrienden van de Kuip serieus een bod op de aandelen te onderzoeken en uit te brengen.
  Binnen korte tijd wordt een groep investeerders gevonden die garant wil staan voor het uit te brengen bod.
  In het voorjaar 2019 wordt een eerste bod op de aandelen uitgebracht. Op dit  bod wordt door de Sportclub niet ingegaan. Het bestuur van de Sportclub kiest er voor om enkele leden te laten oordelen over de biedingen. Met die leden heeft de Sportclub uiteraard wel uitvoerig overleg. In de publiciteit wordt veel aandacht besteed aan de kwestie en de landelijke en lokale pers schrijft er over.
 • Een half jaar later komt het bestuur van de Sportclub met een nieuw plan voor een zogenaamde afsplitsing van de aandelen. In dit geval zullen wederom Ultee en De Bruin voor het luttele bedrag van € 95.000 de aandelen in eigendom krijgen.
  Deze zullen eigendom worden van Stichting De Kromme Zandweg waarin Ultee en De Bruin als bestuursleden zijn opgenomen.
  Het bod dat de Vrienden van de Kuip uitbrengen van € 10 miljoen is substantieel hoger en gunstiger voor de Sportclub dan het bod van Ultee en De Bruin.
 • In twee bijzondere algemene ledenvergaderingen van de Sportclub in september en oktober 2019 moet worden besloten over de uitgebrachte biedingen. Het bestuur van de Sportclub weigert wederom met de Vrienden van de Kuip in gesprek te gaan over hun bod en laat het inhoudelijk oordeel wederom over aan een door hen benoemde commissie.  Met die leden heeft de Sportclub uiteraard wel uitvoerig overleg. In de publiciteit wordt weer aandacht besteed aan deze kwestie en de landelijke en lokale pers schrijft er over en ook de radio besteed er tijd aan. Het wordt steeds meer mensen duidelijk dat het rommelt in Rotterdam.
 • Vlak voor de 2e beslissende algemene leden vergadering, wordt BVO Feyenoord met hulp van Vrienden van de Kuip geattendeerd op het feit dat de club buitenspel wordt gezet door Stadion Feijenoord NV en Sportclub Feyenoord met de beoogde overgang naar “De Kromme Zandweg”.
  Na crisisoverleg binnen de Feyenoord-familie wordt alsnog besloten dat de BVO, Stadion NV en Sportclub gedrieën eigenaar van de aandelen worden en kunnen beslissingen alleen met unanimiteit genomen worden. Zonder de bieding en de publieke aandacht van Stichting Vrienden van de Kuip was Feyenoord geen baas meer in eigen huis geweest.
 • De Stichting Vrienden van de Kuip gaat zich nu richten op de potentie van stadion De Kuip.
  Er wordt actief deelgenomen aan het politieke en publieke debat, er wordt gepubliceerd en er wordt aandacht gevraagd voor de kansen die de Kuip biedt voor modernisering met respect voor het rijke verleden. Stichting Vrienden van de Kuip denkt actief mee over de toekomstplannen voor De Kuip. Met de oprichting van een Raad van Advies heeft Stichting Vrienden van de Kuip zich weten te versterken in haar slagkracht.
 • Het is de stellige overtuiging van de Stichting Vrienden van de Kuip dat het steeds meer mensen duidelijk wordt dat de Kuip enorme kansen biedt voor een financiële goede toekomst van Feyenoord een concurrerend spelersbudget voor de top van Nederland.

Het bestuur

Kees Lau – voorzitter

Voorzitter Supporters Steunen Feyenoord, seizoenkaarthouder en in De Kuip sinds 1965, Werkzaam als architect in Leiden.

Glenn Gouijn Stook – penningmeester

Seizoenkaarthouder en in De Kuip sinds 1980. Werkzaam als Sales Manager Certification.

Loet van den Berg – secretaris

Secretaris Supporters Steunen Feyenoord, voormalig bestuurslid Feyenoord Supportersvereniging (waaronder voorzitter), voormalig voorzitter Feyenoord Supporters Raad, lid Feyenoord Supporters Raad, vrijwilliger FSV De Feijenoorder, seizoenkaarthouder en in De Kuip sinds 1966.

Voormalig werkzaam geweest bij Koninklijke Marine.

Jeroen Kerkhof – bestuurslid

Lid TIFO sfeerteam, seizoenkaarthouder in de Kuip sinds 2001. Werkzaam als senior systeembeheerder.

 Raad van Advies:

Jan van Ballegooijen (Crimson)

Onderzoeker bij Crimson Architectural Historians, zelfstandig architect, gastdocent TU Delft, medeauteur Cultuurhistorische analyse van voetbalstadion Feyenoord, De Kuip (2012).

Paul Groenendijk

Studeerde in 1984 af als architect aan de TU Delft. Sindsdien werkt hij als publicist en onderzoeker. Naast het samenstellen van architectuurgidsen beheert hij www.architectuurgids.nl en is hij betrokken bij Rotterdam Woont en het Platform Wederopbouw Rotterdam. In 2015 verscheen van zijn hand de architectuurgids Rotterdam Architectuur Stad bij NAi010 en seizoenkaarthouder.

Jan Oudenaarden

Rotterdams stadshistoricus, columnist Radio Rijnmond. In 1993 ontving hij de Laurenspenning vanwege ‘zijn verdiensten op historisch en cultureel gebied voor de stad Rotterdam’, in 2007 gevolgd door de Erasmusspeld van de gemeente Rotterdam voor de ‘bevordering van het letterkundige klimaat in de Maasstad’.

Frans Reichardt

Internationaal spreker/trainer op het gebied van klantgerichtheid & klantbeleving, oud-voorzitter Platform voor Klantgericht Ondernemen (PvKO), aandeelhouder Stadion Feyenoord N.V., adviseur FSV De Feijenoorder, columnist en redacteur Hand in Hand, auteur van het boek Feyenoord Forever.

Klik hier om ons beleidsplan te bekijken

Feiten

0
dag
0
maand
0
jaar
0
Opening
0
renovatie
0
aantal lampen