Maak na de mislukte stadionplannen schoon schip, Feyenoord!

29 april 2022

llustratie Stella Smienk

Opinie Na de mislukte stadionplanplannen moet de huidige Feyenoord-bestuurselite plaats maken voor nieuw leiderschap, stelt Kees Lau.

Het was zijn eerste publieke optreden. Vorige week trok Dennis te Kloese, algemeen directeur van Feyenoord, de stekker uit het controversiële stadionplan Feyenoord City. De club gaat zich weer volledig op het voetbal richten.

In dat zinnetje schuilt veel zelfinzicht – de afgelopen jaren draaide het blijkbaar níet om voetbal. De opluchting onder de vele kritische supporters was groot. Hun verzet bleek terecht. Hoe kon deze megalomane droom in de hoofden van bestuurders en politici zo hardnekkig genesteld blijven en met welke erfenis blijft de club opgezadeld? De puinhoop is nu enorm.

Het was een dure droom. Op een bierviltje kon je vijf jaar geleden al de onrealistische businesscase uitrekenen. Tel daar de gestegen bouwkosten bij op. De afgelopen jaren is een schuld van 30 miljoen euro aan proceskosten opgebouwd bij Goldman Sachs. Het onderpand? De monumentale Kuip. Het valt dus te verklaren dat de directie absoluut zijn plannen wilde, nee móest, doorzetten om grotere schade te voorkomen. Strategie? Geen onderhoud meer plegen aan het bestaande stadion om zo aan te tonen dat de Kuip niet levensvatbaar zou zijn. Een karikatuur werd gevormd. Gretig werden de lekkende daken en het betonrot overgenomen door pers en opiniemakers.

Decennialang heb ik vanuit diverse geledingen van Feyenoord de aanpak en discussie rond de stadionplannen ervaren. Ook vanuit mijn nieuwe, recente rol als voorzitter van supportersvereniging FSV De Feijenoorder is het pijnlijk te zien hoe enkele bestuurders zowel Feyenoord als de Kuip naar de afgrond hebben laten glijden.

Buiten de bestuurselite wordt bij Feyenoord gewerkt aan een herstelplan, met energie, kennis en binnenkort hopelijk ook kapitaal

Bij de club zijn dat drie (van de in totaal vijf) bestuurders in de Stichting Continuïteit, de meerderheidsaandeelhouder. En drie van de vijf bestuurders in de raad van commissarissen. Zij zijn aan niemand verantwoording verschuldigd en hebben ongegeneerd op kosten van het legioen en de investeerdersgroep Vrienden van Feyenoord hun waanbeelden nagejaagd.

Gemismanaged

De Kuip wordt gemismanaged door directie, rvc en aandeelhouders. In totaal gaat het om een man of tien die Feyenoord al jaren gijzelen en met geld hebben gesmeten. Zij hebben daarbij al die jaren die belangrijkste pilaar van Feyenoord – de supporters – buitenspel gezet.

De potentie van de fans en zakelijke achterban is enorm. In plaats van deze kracht te benutten is het legioen genegeerd en zelfs gestigmatiseerd door de clubleiding.

Zonder dat legioen was Feyenoord er nu niet meer geweest: neem alleen al de vele supporters die gedurende de coronaperiode hun seizoenkaart zijn blijven betalen zonder één duel te kunnen zien. En de Vrienden van Feyenoord hebben jaren afgezien van rente, dividend en terugbetaling van de door hun geïnvesteerde miljoenen. Met deze sympathie waar de club op drijft is door de huidige bestuurders roekeloos, arrogant en ondeskundig omgegaan.

Supporter ben je in goede maar juist in slechte tijden. Ook nu het water aan de lippen staat. Menig voetbalbestuurder is stikjaloers op deze oerkracht van de menigte.

Vanuit mijn contacten met supporters, de Vrienden van Feyenoord en andere draagkrachtige Feyenoorders weet ik dat er mensen strijden om Feyenoord door deze zware periode heen te trekken.

Herstelplan

Er wordt buiten de bestuurselite om gewerkt aan een herstelplan, met energie, kennis en binnenkort hopelijk ook kapitaal. Een flinke financiële injectie en een gezonde nieuwe visie zal Feyenoord uit de nu rokende bestuurlijke en financiële puinhoop kunnen halen en gezond maken. En terugbrengen naar de top. Wat we nodig hebben is een toekomstbestendige visie: gebaseerd op ‘één Feyenoord’, club én Kuip, gedragen door een injectie van solide investeerders. Gericht op voetbal, renovatie van de Kuip waar dat kan, en inbedding van supporters in de organisatie.

Ik geloof daar heilig in, Feyenoord heeft nog steeds de potentie om te groeien; op de fundamenten van ‘die volle Kuip’.

De gestrande stadionplannen vormen de hoopvolle start van een nieuwe tijd. Waarin de huidige Feyenoord-bestuurselite plaats moet willen maken voor nieuw leiderschap. Degenen die deze catastrofe veroorzaakten, kunnen niet degenen zijn die aan een nieuwe toekomst gaan bouwen.

Feyenoord-coach Arne Slot en z’n mannen hebben laten zien dat met de juiste mensen op de juiste plek op het veld de weg omhoog kan worden ingeslagen. Waarbij club en legioen elkaar weer kunnen omarmen. Met de te mobiliseren krachten kan Feyenoord zakelijk én sportief slagen. Door ruimte te maken en het lef te hebben de kracht van de supporters en oprechte vrienden toe te laten kan het herstel nu ook buiten het veld in gang worden gezet. Met als uitgangspunt: Feyenoord is van de Rotterdamse bevolking – en natuurlijk van al die supporters buiten de stad.

Volksclub Feyenoord, icoon van Rotterdam, strijdt dan elk jaar om de prijzen in een Kuip met unieke supportersbeleving.

Kees Lau is voorzitter van de stichting De Vrienden van de Kuip, voorzitter van FSV De Feijenoorder en voorzitter van de stichting Supporters Steunen Feyenoord. Hij schreef dit op persoonlijke titel