Vrienden van De Kuip steunt Stadion op Zuid in beroep bij Raad van State

Stichting Vrienden van De Kuip steunt het beroep dat bezorgde Feyenoord-supporters met Stadion op Zuid instellen bij Raad van State. De supporters willen voorkomen dat bouw van een van de duurste stadions van Europa hun club de kop kost.

Zorgvuldige besluitvorming
Afgelopen week maakten supporters die zijn verenigd in Stadion op Zuid bekend dat zij bij Raad van State beroep instellen tegen het onlangs vastgestelde bestemmingsplan Feyenoord City. Zij hebben juridisch advies ingewonnen en in de verzamelde argumenten ziet hun advocaat voldoende grond om tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep in te stellen.

Stichting Vrienden van De Kuip steunt de stap van Stadion op Zuid. Vrienden van De Kuip voorzitter Kees Lau: “Wij willen het beste voor Feyenoord en De Kuip en wij vinden het belangrijk dat het proces dat leidt tot besluitvorming rond de voorgenomen bouw van een nieuw stadion zeer zorgvuldig verloopt. Hierbij verdienen alle aspecten de vereiste aandacht en afweging. In deze cruciale fase vinden wij het belangrijk dat Raad van State wordt gevraagd zich hier over te buigen en zijn mening te geven. Iedereen die hart heeft voor Feyenoord zou die stap moeten toejuichen. Met een beroep wordt de Raad van State gevraagd het bestemmingsplan juridisch te toetsen. Als uit de toets blijkt dat het plan juridisch op orde is, dan is het goed dat te weten. Blijkt uit de toets het tegendeel, dan is die conclusie van Raad van State uiterst belangrijk voor Feyenoord en andere belanghebbenden.”